BHV cursus

BHV Nieswaag, gevestigd te Barendrecht, is dé specialist in het waarborgen van veiligheid voor bedrijven en instellingen in de regio Rotterdam. Dit doen wij door het verzorgen van diverse opleidingen en cursussen zoals bedrijfshulpverlening (BHV), EHBO, Reanmiatie en AED, VCA, Weerbaarheid en agressie.

Alles voor de beste BHV cursussen

Ook maken wij bedrijfsnood-ontruimingsplannen en ontruimingstekeningen en zetten wij VCA beheersystemen op. Ons klantenbestand bestaat uit verschillende sectoren en branches. Onze cursussen en diensten worden volledig afgestemd op de risico's en wensen van een sector, bedrijf of organisatie. Kies links uit de gele vlakken het onderwerp van uw keuze.

Heeft u nog vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Direct inschrijven keyboard_arrow_right
done Op maat BHV / EHBO cursussen
donePersoonlijk contact en flexibel maatwerk
done Sterk in Zorg en Veiligheid

Wat is BHV

BHV is een afkorting voor bedrijfshulpverlening. Het is verplicht voor alle bedrijven en organisties met personeel. Volgens de Arbowet is elk bedrijf verplicht zelf zorg te dragen voor een goede BHV registratie en organisatie.

Wat zijn de taken van een BHV-er?

 • Die verleent Eerste Hulp bij ongevallen;
 • Die beperkt en het bestrijdt brand en die beperkt de gevolgen van ongevallen;
 • Die alarmeert en evacueert in noodsituaties alle werknemers of bezoekers die in het bedrijf of de inrichting aanwezig zijn.
BHV oefening
bhv ontruiming

BHV is verplicht

Een BHV cursus is verplicht voor bedrijven en organisaties met medewerkers in loondienst.
Er dienen altijd voldoende BHV-ers aanwezig te zijn. Hoeveel BHV-ers er nodig zijn? Dat hangt af van de grootte van het bedrijf of onderneming en de risico’s die de (specifieke) werkzaamheden met zich meebrengen.

De deelnemer moet jaarlijks op BHV herhaling  om de vaardigheden te oefenen en de geldigheid van het BHV-certificaat te behouden.

BHV nieswaag bedrijfspand in Barendrecht

BHV en EHBO curssussen in de regio

BHV nieswaag organiseert op ruim 20 locaties Nederland BHV en EHBO cursussen. Zo is er altijd wel een geschikte locatie bij jou in de buurt.

Uiteraard is het is ook mogelijk om de BHV of EHBO cursus op het bedrijf/eigen locatie te laten plaatsvinden. Neem contact met ons op en wij komen je bezoeken!

Plaatsen wij wij veel cursussen geven zijn: Barendrecht, Dordrecht, Sliedrecht, Zwijdrecht, Papendrecht, Gorichem maar ook Rotterdam, Schiedam, Ridderkerk, Hoogvliet of Oud-Beijerland.

Contact

Waar kunnen wij jou mee helpen?

Of bekijk onze veelgestelde vragen

De afkorting BHV betekent bedrijfshulpverlening. Dit is de hulp die wordt verleend bij incidenten van jouw bedrijf, die de gezondheid en de veiligheid van jou en jouw werknemers en andere aanwezigen bedreigen.

De BHV’ers zorgen ervoor dat schade en letsel zoveel mogelijk wordt beperkt en voorkomen. In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Elke werkgever is verplicht om goed voorbereid te zijn op brand, ontruiming en ongevallen. De werkgever moet zich hierbij ondersteunen door deskundige bedrijfshulpverleners.

Naast bedrijfshulpverlening, betekent BHV ook basishulpverlening en burgerhulpverlening.

De wet is duidelijk over BHV: elke werkgever moet zich laten bijstaan door een of meer werknemers die (door de werkgever) zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners.
Dit staat in artikel 15 van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Hierin staat ook dat bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige BHV cursus en uitrusting dat zij de taken van een BHV’er naar behoren kunnen vervullen.

Wat zijn de taken van een BHV’er? Het woord zegt het al: een bedrijfshulpverlener biedt eerste hulp bij een ongeval, brand of ontruiming totdat de professionele hulpdiensten het overnemen.

De taken van een BHV’er volgens de Arbowet, artikel 15:

 • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
 • Het bestrijden en/of beperken van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen
 • In noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf en omgeving.

Een BHV’er is opgeleid om te handelen in nood om klanten en werknemers in veiligheid te brengen. Zo weet een bedrijfshulpverlener wat hij  moet doen om alle aanwezigen veilig te evacueren en hoe hij moet handelen bij eerste hulp. Een bedrijfshulpverlener kan bijvoorbeeld reanimeren en verbanden aanleggen.

Het is wettelijk niet vastgelegd hoeveel BHV’ers er aanwezig dienen te zijn in het bedrijf. Het bedrijf moet op basis van een RI&E het juiste aantal BHV’ers aanstellen. De Arbowet heeft alleen bepaald dat het bedrijf “voldoende BHV’ers” moet aanstellen, maar noemt geen aantallen. Het hangt van de risico’s in het bedrijf af, hoeveel BHV’ers er nodig zijn.

De risico’s worden bepaalt door de RI&E. Voor “echte” arbeidsrisico’s zoals: Machineveiligheid, psychosociale arbeidsbelasting en fysieke belasting neem je op basis van de RI&E preventieve maatregelen. Helaas kun je niet voor alle risico’s maatregelen nemen, dit noemen we de restrisico’s. Het is wel mogelijk om deze risico’s af te dekken, dit doet de BHV’er. Het gaat dan namelijk om ongevallen, ontruiming en brand. Op basis van de restrisico’s stel je het aantal BHV’ers op die in noodsituaties alle medewerkers en personen in het gebouw, in veiligheid brengen.

Er moet altijd één bedrijfshulpverlener aanwezig zijn in het bedrijf. Dit geldt ook voor ploegendiensten, bij overwerksituaties of als een deel van de medewerkers thuis werkt. In geval van nood kan een bedrijfshulpverlener die thuis werkt natuurlijk geen eerste hulp verlenen, zijn collega’s op een snelle manier naar een nooduitgang leiden of een brand blussen.

Houd rekening met vakantie, ziekte en verlof
Uit onderzoek is gebleken dat het vaak voor komt dat er in vakantieperiodes geen of niet genoeg bedrijfshulpverleners aanwezig zijn. Hier moet scherp op gelet worden, want de boete voor de afwezigheid van een bedrijfshulpverlener is €3.000,00 en dit kan bij herhaling zelfs oplopen tot €9.000,00.

Om de veiligheid op de werkvloer te vergroten zijn er een aantal aandachtspunten voor BHV.

 • Een BHV’er moet beschikken over de juiste BHV, EHBO en AED producten, bijvoorbeeld BHV hesjes.
 • Zorg ervoor dat BHV’ers één keer per jaar een BHV herhaling volgen.
 • Denk goed na over de spreiding en dekking van BHV’ers over verschillende afdelingen en locaties, zodat er in geval van nood altijd snel een BHV’er ter plaatse is.
 • Vrijwillige betrokkenheid is meestal effectiever dan het verplichten van medewerkers om bedrijfshulpverlener te worden.
 • Om een bedrijfshulpverlener te stimuleren kan het bedrijf hem/haar een vergoeding geven voor de extra BHV taken.

Bekijk meer veelgestelde vragen of neem contact met ons op via Bel 0180-620028 of stuur een e-mail.

done Landelijke Incompany cursussen, workshops en ontruimingen
doneGediplomeerde Instructeurs
done Eenvoudig inplannen van cursussen en workshops
Onze referenties
Diergaarde Blijdorp Alprokon Stichting Ijsselmonde Oost Baan Csg Calvijn Sopogo Onderwijsgroep Zuid Hollandse Waarden De Jong Intra Vakanties CSG Prins Maurits CSG de Waard Van der Most Bram Ladage
Onze partners
Oranje kruis Nederlandse reanimatie raad dnv-gl CCV