ZeD cursus

Bij BHV Nieswaag hebben wij veel ervaring met verschillende soorten cursussen zoals BHV en EHBO cursussen. Maar ook hebben wij veel ervaring met Sociale veiligheid / omgaan met agressie. Omdat wij veel ervaring hebben en erg geschikt zijn om cursussen te verlenen binnen deze sector. Zijn wij ook begonnen met een ZeD cursus.

'ZeD' staat voor Zorgweerbaarheid en De-escalatie. Wij geven deze cursus om mensen voor te bereiden op situaties waar mensen agressieproblemen hebben. Werk jij wel eens met agressieve mensen? Na deze ZeD cursus weet jij hoe je met reageren en anticiperen op een agressief persoon.

Ben jij benieuwd naar ZeD cursus locaties? Bekijk hier onder de ZeD cursus locaties.

Zorgweerbaarheid en De-escalatie

Wij merken en ervaren dat de tweespalt in de maatschappij toeneemt, dat er onrust is onder jongeren. Er zijn tegenwoordig steeds vaker incidenten met wapens zoals messen. Daarom moeten onder andere docenten en andere mensen die met jongeren werken zich voorbereiden op dit soort situaties. Door adequaat te handelen en reageren op agressie van jongeren, kun jij potentieel een situatie als deze zien te voorkomen en vermijden. Daarom hebben wij de ZeD cursus (Zorgweerbaarheid en De-escalatie) ontwikkelt. Hiermee willen wij mensen voorbereiden op gevaarlijke situaties.

Ontwikkeling ZeD cursus 

In het afgelopen jaar is op verzoek van de algemene directie van de Portus scholengroep, in samenwerking met BHV-Nieswaag, de ZeD cursus ontwikkeld. In de periode april-mei zijn een 6-tal pilots gedraaid en geëvalueerd met de deelnemers. De collega’s waren enthousiast. De cursus sluit aan op de behoefte en zal daarom worden gecontinueerd voor alle collega’s.

Met deze ZeD cursus willen we bijdragen aan het sneller signaleren, herkennen van situaties om vervolgens bewuster en bekwamer te kunnen reageren.

In de cursus zullen we ingaan op:

  • Hoe houd je je primaire reactie onder controle in een heftige situatie?
  • Welke vormen van agressie zijn er?
  • Hoe kun je de-escalerend werken met zowel ouders als leerlingen?
  • Hoe schalen we op binnen de school (zorg vs. veiligheid)?
  • Welke interventies kun je inzetten bij agressie?

Naar aanleiding van het Pilotproject zijn er een aantal wijzigingen in de opzet van de cursus:

  • De cursusduur wordt uitgebreid naar 2 dagdelen. In de ochtendsessie zal de theorie behandeld worden, in het middagdeel zal door de inzet van een acteur realistisch getraind worden.
  • Er zullen op verzoek, verschillende trainingen aangeboden worden voor onderwijzend- en ondersteunend personeel, omdat beide groepen deels te maken krijgen met verschillende vormen van agressie en andere situaties.
  • Voor de collega’s die al mee hebben gedaan met de pilot, zullen aan het einde van het schooljaar verdiepende thema bijeenkomsten worden aangeboden. Deze zullen dienen als pilot voor verderedoorontwikkeling van het aanbod.

De groepen zullen bestaan uit 10-12 personen. Het is ook mogelijk (wel in overleg), om met een  groep van de eigen vestiging (10-12 personen) een cursusdag te volgen op de eigen locatie of bij BHV-Nieswaag.

Kenmerken ZeD cursus bij BHV Nieswaag

Deze ZeD cursus (Zorgweerbaarheid en De-escalatie) zorgt ervoor dat jij precies weet hoe je je moet anticiperen en hoe je situaties met agressieve mensen kan De-escaleren. Deze cursus van BHV Nieswaag wordt ervaren als realistisch en leerzaam. Vraag nu een cursus aan om jezelf te beschermen tegen gevaarlijke situaties met agressieve personen.

Onze partners
Oranje kruis Nederlandse reanimatie raad dnv-gl CCV