BOA-RTGB Cursussen

Volgens de Arbowet heeft u voor calamiteiten binnen uw organisatie één of meerdere bedrijfshulpverleners (BHV) aangewezen. De Arbowet stelt voor de opleiding van BHV-ers echter geen specifieke opleidingseisen. Om er toch voor te zorgen dat BHV-ers gewaarborgd zijn van de beste voorbereiding stellen wij de allerhoogste eisen aan onze BOA-RTGB Cursussen. De BHV cursussen van BHV Nieswaag Barendrecht, werkzaam in de regio Rotterdam, worden op maat ingericht. Elk bedrijf, instelling, elke branche loopt tegen andere risico’s aan. Onze specialiteit is voor elke branche een bijpassende opleiding te verzorgen zo doen wij dat ook bij BOA-RTGB Cursussen.

Basis bekwaamheid BOA

De opleiding BOA Basisbekwaamheid (totaal 10 dagen) bestaat uit de theoriemodule Rechtskennis en de praktijkmodule Gespreks- en benaderingstechnieken.

RTGB Opleiding

De cursus dient om de BOA te oefenen in het op de juiste wijze toepassen van de theorie geweldsbeheersing (GB), het op de voorgeschreven wijze uitvoeren van de aanhoudings- en zelfverdedigingstechnieken (AZV), alsmede voor zover van toepassing, het op de voorgeschreven wijze hanteren van handboeien, wapenstok en pepperspray.

RTGB herhaling

Jaarlijks dient de BOA opnieuw lessen te volgen en een examen af te leggen om de RTGB bevoegdheid te behouden. Meer informatie

PHB module 1 - WKORG

Bekend zijn met de wettelijke kaders waarbinnen de buitengewoon opsporingsambtenaar moet werken. Alsmede bekend zijn met de taken, bevoegdheden en dwangmiddelen die men mag toepassen. Lees meer over PHB module 1

PHB module 2 - WKORS

Bekend zijn met de strafbare feiten uit de APV en de bijzondere wetten waarvoor men opsporingsbevoegdheid kan krijgen. Ga naar PHB module 2

PHB module 3 - sanctionerend optreden

Men leert op welke manier men een overtreder moet benaderen en hoe men een complete en correcte combi-bon moet uitschrijven. Ontdek meer over PHB module 3

PHB module 4 - diensteverlening en calamiteiten

Het doel van de cursus is het dienstverlenend optreden bij incidenten en calamiteiten en daarvan een correcte rapportage opmaken. Bekijk details PHB module 4

Onze partners
Oranje kruis Nederlandse reanimatie raad dnv-gl CCV